Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751 /22.05.2017) η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα την "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες  για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του". Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν. 3199/2003.

     Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, παρουσιάζουμε παρακάτω ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του Κράτους (ΔΕΥΑ, Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης) στην ενσωμάτωση και υλοποίηση των γενικών κανόνων κοστολόγησης ύδατος.

[pdf-embedder url=”https://noisys.gr/wp-content/uploads/2017/07/μπροσούρα-reonhydor_τελικό.pdf” title=”μπροσούρα reonhydor_τελικό”]

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *