Αυτός είναι ο όρος που θα απασχολήσει τις εταιρείες και τους φορείς διαχείρισης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης τα επόμενα χρόνια. Τα δίκτυα δηλαδή που θα ενσωματώνουν εσωτερικές αυτοματοποιημένες διαδικασίες άμεσης και έγκαιρης απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ θα περιλαμβάνουν ρουτίνες εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου της απώλειας νερού και προβλέψεις μελλοντικής επέκτασης των δικτύων. Τα δίκτυα αυτά θα αποτελέσουν κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου διαδικασιών BIM (Building Information Modeling), το οποίο θα διασφαλίζει την άρρηκτη συνεργασία μεταξύ των μηχανικών και των φορέων ενός έργου.

Διαβάστε περισσότερα.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *