Η σχεδιαστική πλατφόρμα του MicroStation σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες σχεδίασης και μοντελοποίησης οποιασδήποτε κατασκευής, από ένα απλό δισδυάστατο σκαρίφημα μέχρι ένα ολοκληρωμένο τρισδυάστατο μοτέλο κατασκευής. Στην παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι καινοτόμες λειτουργικότητες της εφαρμογής.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *