ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

     Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751 /22.05.2017) η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα την “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες  για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του”. Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για Read more…