Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία της NOISYS, με φιλοδοξία να προσφέρει στους επισκέπτες της εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου, στους τομείς Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Σε συνεργασία με την εταιρεία GEOVALUES, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε πανελλαδικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν:

 1. Σχέδια Πόλεων, (Ρ.Σ., Οικοδομικά Τετράγωνα Ο.Τ., ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000).
 2. Τα πολύγωνα των Σχεδίων των Οικισμών ή την σημειακή απεικόνιση (buffer).
 3. Αστικό Οδικό Δίκτυο (γραμμικό ΕΣΥΕ κλίμακας 1:5.000) και ονοματολογία.
 4. Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο (Εθνικό, Επαρχιακό, Κοινοτικό).
 5. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000).
 6. Εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ, ΣΧΑΠ, ΠΕΡΠΟ.
 7. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000 – 1:25.000.
 8. Όρια Πολεοδομικών Ενοτήτων, Συνοικιών (ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000).
 9. Μέσο Συντελεστή Δόμησης και Μέση πυκνότητα πληθυσμού κατά ΓΠΣ.
 10. Χρήσεις Γης ανά Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) κατά Γ.Π.Σ.
 11. Τομείς Συντελεστών Δόμησης ανά Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.).
 12. Τομείς Συντελεστών Δόμησης Οριοθετημένων Οικισμών προ 1923.
 13. Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα κατά ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000.
 14. Ζώνες Βιοτεχνικών, Βιομηχανικών Χρήσεων και ζωνών Χονδρεμπορίου από Ζ.Ο.Ε.
 15. Χρήσεις γης ανά περιοχή των Ζ.Ο.Ε.
 16. Ζώνες Προστασίας περιοχών (Natura).
 17. Κηρυγμένες και Οριοθετημένες Αρχαιολογικές Ζώνες.
 18. Ζώνες προστασίας ρεμμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 19. Ζώνες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών (Α.Α.Α), Σ.Α.Ο, Σ.Ε., Τ.Ο. κλπ.
 20. Περιοχές κτηματογραφημένες ή υπό κτηματογράφηση.
 21. Τις εγκεκριμένες ή υπό έγκριση περιοχές λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 22. Σημεία ενδιαφέροντος Περιφέρειας Αττικής (Δημόσιος, Δημοτικός τεχνικός και κοινωνικός εξοπλισμός).
 23. Τοπωνύμια της Περιφέρειας Αττικής.
 24. Όρια Νομών της Ελλάδος, (Πολύγωνα ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ) κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000 – 1:25.000.
 25. Όρια Καποδιστριακών Δήμων της Ελλάδος (Πολύγωνα ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ).
 26. Ακτογραμμή ΕΣΥΕ κλίμακας 1:200.000 προσαρμοσμένη σε πολεοδομικούς ιστούς κλίμακας 1:5.000 – 1:10.000.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες πληροφορίες.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *